Gradska uprava grada Pančeva vas obaveštava da obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.) do dana prestanka vanrednog stanja.

Poslovi Gradske uprave koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama će se obavljati putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanom obrascu.

Za sve informacije o načinu rada i dostavljanju podnesaka organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva, za vreme vanrednog stanja, možete se obratiti sledećim licima:

1. Sekretarijat za opštu upravu

Danijela Erdeljan Milošević, sekretar, 013/308-778, e-mail: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
Snežana Alb, pomoćnik sekretara, 013/308-778, e-mail: snezana.alb@pancevo.rs
Jelena Pavlović, Matičarska služba, 013/308-876 i 013/308-809, e-mail: jelena.pavlovic@pancevo.rs
Sanja Paser, šef Pisarnice, 013/308-788 i 013/308-923, e-mail: sanja.paser@pancevo.rs

2. Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća

Slađana Feratović, sekretar, 013/308-730, e-mail: sladjana.feratovic@pancevo.rs
Maja Davitkov, pomoćnik sekretara, 013/308-730, e-mail: maja.davitkov@pancevo.rs

3. Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Dragana Dačić, 013/308-871, e-mail: dragana.dacic@pancevo.rs
Biljana Majkić, 013/308-759, e-mail: biljana.majkic@pancevo.rs
Biljana Mioč, 013/308-906, 013/308-907, biljana.mioc@pancevo.rs
Sofija Graovac, 013/308-785, e-mail: sofija.graovac@pancevo.rs
Razumenka Slović – roditeljski dodatak, 013/308-872, e-mail: razumenka.slovic@pancevo.rs

4. Sekretarijat za finansije

Enisa Agović-Hoti, sekretar, 013/308-858, e-mail: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs
Sanja Ilić, pomoćnik sekretara, 013/308-768, e-mail: sanja.ilic@pancevo.rs

5. Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Zdenka Miljković, 013/308-784, e-mail: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

6. Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj

Olivera Subotić, sekretar,
Biljana Miladinović, pomoćnik sekretara
e-mail: ler@pancevo.rs
telefon: 013/308-868

7. Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

Jovan Majstorović, 065/866-2558, e-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs

8. Služba za upravljanje ljuskim resursima i zajedničke poslove

Marija Ćurčin, 065/866-2512, e-mail: marija.curcin@pancevo.rs

9. Sekretarijat za javne nabavke

Biljana Maslić, sekretar, 064/866-2396, e-mail: biljana.maslic@pancevo.rs

10. Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sandra Markov, 065/866-2514, e-mail: sandra.markov@pancevo.rs

11. Sekretarijat za imovinu

Dejan Jovanović, sekretar, 013/351-228 i 065/866-2553, e-mail: dejan.jovanovic@pancevo.rs

12. Sekretarijat za investicije

Branka Marić, pomoćnik sekretara, 013/308-836, 064/876-5211, e-mail: branka.maric@pancevo.rs
Đurica Resanović, sekretar, 064/876-5235, e-mail: djurica.resanovic@pancevo.rs

13. Komunalna policija

Biljana Munić, 013/347-555 i 065/866-2537, e-mail: komunalna.policija@pancevo.rs

14. Sekretarijat za poresku administraciju

Igor Andrijić, sekretar, 064/866-2249, e-mail: igor.andrijic@pancevo.rs
Ljubica Valaško, 013/308-917, 013/351-023, e-mail: ljubica.valasko@pancevo.rs
Marijana Ninić 013/308-917 i 013/351-023, e-mail: marijana.ninic@pancevo.rs
Martina Vulović, 064/866-2229, e-mail: martina.vulovic@pancevo.rs

15. Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Vesna Vlajković, pomoćnik sekretara, 013/308-822, e-mail: vesna.vlajkovic@pancevo.rs
Jadranka Jelić, šef, 013/308-890, e-mail: jadranka.jelic@pancevo.rs