Градска управа града Панчева вас обавештава да обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) до дана престанка ванредног стања.

Послови Градске управе који су се обављали у непосредном контакту са странкама ће се обављати путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаном обрасцу.

За све информације о начину рада и достављању поднесака организационим јединицама Градске управе града Панчева, за време ванредног стања, можете се обратити следећим лицима:

1. Секретаријат за општу управу

Данијела Ердељан Милошевић, секретар, 013/308-778, e-mail: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
Снежана Алб, помоћник секретара, 013/308-778, e-mail: snezana.alb@pancevo.rs
Јелена Павловић, Матичарска служба, 013/308-876 и 013/308-809, е-mail: jelena.pavlovic@pancevo.rs
Сања Пасер, шеф Писарнице, 013/308-788 и 013/308-923, e-mail: sanja.paser@pancevo.rs

2. Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа

Слађана Фератовић, секретар, 013/308-730, е-mail: sladjana.feratovic@pancevo.rs
Маја Давитков, помоћник секретара, 013/308-730, e-mail: maja.davitkov@pancevo.rs

3. Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Драгана Дачић, 013/308-871, e-mail: dragana.dacic@pancevo.rs
Биљана Мајкић, 013/308-759, e-mail: biljana.majkic@pancevo.rs
Биљана Миоч, 013/308-906, 013/308-907, biljana.mioc@pancevo.rs
Софија Граовац, 013/308-785, e-mail: sofija.graovac@pancevo.rs
Разуменка Словић – родитељски додатак, 013/308-872, e-mail: razumenka.slovic@pancevo.rs

4. Секретаријат за финансије

Ениса Аговић-Хоти, секретар, 013/308-858, e-mail: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs
Сања Илић, помоћник секретара, 013/308-768, e-mail: sanja.ilic@pancevo.rs

5. Секретаријат за заштиту животне средине

Зденка Миљковић, 013/308-784, e-mail: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

6. Секретаријат за привреду и економски развој

Оливера Суботић, секретар,
Биљана Миладиновић, помоћник секретара
e-mail: ler@pancevo.rs
телефон: 013/308-868

7. Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Јован Мајсторовић, 065/866-2558, e-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs

8. Служба за управљање љуским ресурсима и заједничке послове

Марија Ћурчин, 065/866-2512, е-mail: marija.curcin@pancevo.rs

9. Секретаријат за јавне набавке

Биљана Маслић, секретар, 064/866-2396, е-mail: biljana.maslic@pancevo.rs

10. Секретаријат за инспекцијске послове

Сандра Марков, 065/866-2514, е-mail: sandra.markov@pancevo.rs

11. Секретаријат за имовину

Дејан Јовановић, секретар, 013/351-228 и 065/866-2553, e-mail: dejan.jovanovic@pancevo.rs

12. Секретаријат за инвестиције

Бранка Марић, помоћник секретара, 013/308-836, 064/876-5211, e-mail: branka.maric@pancevo.rs
Ђурица Ресановић, секретар, 064/876-5235, e-mail: djurica.resanovic@pancevo.rs

13. Комунална полиција

Биљана Мунић, 013/347-555 и 065/866-2537, e-mail: komunalna.policija@pancevo.rs

14. Секретаријат за пореску администрацију

Игор Андријић, секретар, 064/866-2249, e-mail: igor.andrijic@pancevo.rs
Љубица Валашко, 013/308-917, 013/351-023, e-mail: ljubica.valasko@pancevo.rs
Маријана Нинић 013/308-917 и 013/351-023, e-mail: marijana.ninic@pancevo.rs
Мартина Вуловић, 064/866-2229, e-mail: martina.vulovic@pancevo.rs

15. Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Весна Влајковић, помоћник секретара, 013/308-822, e-mail: vesna.vlajkovic@pancevo.rs
Јадранка Јелић, шеф, 013/308-890, e-mail: jadranka.jelic@pancevo.rs