Vladislava Maksimović, članica Gradskog veća grada Pančeva za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj rekla je da je u prvom krugu licitacije ponuđeno 3128 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, od toga je izlicitirano 2381 hektar. Prosečna cena za ovu agrarnu godinu je 383 evra, što je za 60 evra više u odnosu na prethodnu godinu. Važno je znati da je od ukupno16500 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, oko 11700 hektara još prethodnih godina obeleženo višegodišnjim ugovorima na osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, infrastrukture, zamljišta bez naknade koje se daje institutima, fakultetima, poljoprivrednoj školi, Domu slepih itd, tako da za drugi krug licitacije ostaje oko 750 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Nakon što se potpišu ugovori sa poljoprivrednicima, oni ulaze u posed zemljišta, a mi možemo onda da oglasimo i drugi krug licitacije. Najviša izlicitarana cena je u katastarskoj opštini Pančevo 590 evra po hektaru, zatim slede Kačarevo i Dolovo sa prosečnom cenom od 530 evra.

Prihodi od licitacije su strogo namenski, sva sredstva se koriste za izgradnju atarskih puteva i rekonstrukciju. Ove godine je 8 km puteva urađeno u Omoljici i Banatskom Brestovcu i naravno, nastavljamo od proleća tu akciju i dalje. Takođe, za podizanje vetrozaštitnih pojaseva i popunu jer smo imali i štete i požare, kao i za održavanje oko 650 km kanalske mreže koja je kod nas duga i funkcioniše besprekorno.