Упутство за примену Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору

У оквиру мера за подршку привреди у ванредном стању насталом због пандемије вируса корона, Влада Републике Србије је 10. априла 2020. донела УРЕДБУ о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Министарство финансија и Привредна комора Србије су у циљу лакшег разумевања наjзначаjниjих одредби овог акта припремили  Упутство за примену Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору.

Уредбу и упутство можете преузети на линковима: