Град Панчево|grad@pancevo.rs

Упис деце у први разред основне школе на територији града Панчева за школску 2018-2019. годину

/Упис деце у први разред основне школе на територији града Панчева за школску 2018-2019. годину

Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2011. године до краја фебруара 2012. године. У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основних школа вршиће се у основним школама у граду Панчеву и насељеним местима током априла месеца 2018. године.

Упис деце у први разред основних школа реализоваће се у школама током маја и јуна месеца 2018. године.

За упис детета у први разред основне школе родитељ, односно старатељ, подноси школи следећу документацију:
– извод из матичне књиге рођених (за дете);
– лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета; и
– уверење да је дете похађало припремни предшколски програм.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине (члан 55. Закона о основном образовању и васпитању “Сл. гласник РС” бр. 55/2013 и 101/2017).

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно, ученик, уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.

За сва детаљнија обавештења о упису детета у први разред основне школе, родитељ се обраћа најближој основној школи.

2018-02-22T14:53:04+00:0022/02/2018|
Величина слова
Контраст