Парк природе „Поњавица“ је под заштитом од 1995. године због изузетног значаја, је је оно станиште великог броја биљних и животињских врста. Чак 106 строго заштићених врста птица се налази на Поњавици, од чега је мешовита колонија чапљи најзначајнија. Такође, ту је и видра која представља строго заштићену врсту.

– Град Панчево сваке године издваја средства за управљање парком природе и ЈКП „Зеленило“, које је управљач, сваке године спроводи активности како би уредио Поњавицу, али наравно постоје вишедеценијски проблеми које настојимо да решимо, а то су низак водостај и велика количина муља која је наталожена у кориту Поњавице. Највише проблеми долазе до изражаја у току лета, када су високе температуре и када је низак водостај подземних вода, тада долази и до исушивања појединих делова водотока и управо је то и овде био случај у Банатском Брестовцу код моста. У току лета, била је и велика количина отпада и пренамножена подводна вегетација због чега је овај део у току лета пресушио. Због тога је ЈКП „Зеленило“ у јулу ове године упутило један допис Покрајинском Заводу за заштиту природе и затражило услове за чишћење овог дела корита, и сада управо то и радимо. Чисти се водоток 300 метара лево и десно од моста и утврђују се обале и на тај начин ће се обезбедити несметан проток воде у овом делу – изјавила је Катарина Бањаи, чланица Градског већа града Панчева задужена за заштиту животне средине и одрживи развој приликом обиласка Поњавице.

 

Као што видите, у договору са водопривредним друштвом „Тамиш Дунав“ приступили смо чишћењу Поњавице. Багер који је иза нас је багер који је у протеклих недељу дана у дужини од преко 300 метара вршио чишћење у правцу према тзв. локацији „Три тополе“, и тај део ће бити завршен у следећа два до три дана. У протеклом периоду смо доста тога урадили – од порибљавања, уређења корита, уређења плажа како у Банатском Брестовцу, тако и у Омољици, постављање игралиша, сеника. Наша чуварска служба већ дужи низ година води рачуна о рибокрадицама и било каквим радњама, које нису дозвољене правилником о заштићеним природним добрима, истакао је Данило Бјелица, директор ЈКП „Зеленило“ Панчево.