Сузбијање комараца на територији града Панчева и насељених места биће извршено у среду, 21.07.2021. године. Сузбијање ће се вршити са земље, а на приобаљу ће се вршити и задимљавање. Због присуства ларви у каналима у насељеном месту Јабука, вршиће се и сузбијање ларви. Молимо пчеларе да предузму одговарајуће мере заштите.