У понедељак 19.07.2021. године почиње хемијски третман амброзије на територији Панчева и свих 9 насељених места. На основу пријава од стране месних заједница, ЈKП и грађана, мапиране су локације на око 150 хектара. Ради се о деловима парцела, гробљима, земљишту уз атарске путеве, дивљим депонијама и сл.

На овај начин, Град Панчево наставља хемијски третман амброзије који је прошле године дао добре резултате. Поред хемијског третмана, у наредним месецима ће се радити и механичко уклањање амброзије, односно кошење.