Обавештавамо грађане да ће Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ЕКО-САН ПЛУС Д.О.О. започети третман сузбијања кућних форми комараца у улазима и подрумским просторијама стамбених зграда, подстаницама даљинског грејања и другим затвореним објектима погодним за њихов развој и презимљавање. Третман ће започети 19.11.2021.