Дана 22. јуна 2019. године, одржаће се бесплатан Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте, у организацији Kомитета за безбедност саобраћаја града Панчева, уз подршку Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и ЈKП „АТП Панчево“.

Сатница тренинга је следећа:
– регистрација учесника од 08:45 до 09:00 часова,
– предавање за учеснике и обраћање медијима од 09:00 до 10:00 часова (у згради Градске управе града Панчева),
– а затим практични део од 10:30 до 14:30 часова (оквирно) на полигону ЈKП „АТП Панчево“ (Скадарска улица).

Током тренинга су предвиђене паузе, а за учеснике је обезбеђено освежење.

Учесници се пријављују Одељењу за саобраћај Градске управе, путем е-маил адресе odeljenjezasaobracaj@pancevo.rs или путем писарнице Градске управе, (број учесника је ограничен на 18 полазника).

У пријави за тренинг безбедне вожње навести: име, презиме, контакт телефон, контакт е-маил адресу и датум издавања возачке дозволе за мотоцикл.

Услови за учесника (полазника тренинга):
– да поседује важећу возачку дозволу за управљање мотоциклом (доставља на увид приликом регистрације за тренинг),
– да поседује технички исправан и регистрован мотоцикл,
– да поседује заштитну опрему (кацига, рукавице и сл.),
– да поштује сатницу одржавања тренинга,
– да приликом регистрације за учешће, потпише Изјаву о прихватању личне одговорности,
– да се дисциплиновано понаша и прати инструкције инструктора,
– да објекте, материјална средства и опрему брижљиво чува, одржава и користи на правилан начин.

Полазнику тренинга забрањено је:
– да предузима било какве радње и активности којима се може нанети штета угледу организатора,
– самоиницијативно извођење вежби на тренингу,
– конзумирање алкохолних напитака и опојних средстава.

Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте се организује у циљу повећања безбедности мотоциклиста као угрожене категорије учесника у саобраћају, а спроводе га некадашњи инструктори МУП-а из „Центра за стручно образовање – Kонцепт 192“.

За најбоље полазнике тренинга предвиђене су одговарајуће награде.