Свечано отворање Етно–куће буковинских Секељ-Мађара