Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. гoдини.

Укупан фонд конкурса је 25 милиона динара. Одобрава се од 120.000 до 1.200.000 дин, односно рефундира се до 50% уложених средстава у репроматеријал, без ПДВ-а.

Право да конкуришу имају привредна друштва, задруга и предузетници који имају седиште или огранак на територији АПВ, а у АПР су уписани до 1. јуна 2017.

Рок за подношење пријава је до 3. децембра 2018. године.

Остали услови јавног позива и позивна документација могу се погледати и преузети са сајта:
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1152-18-novembar-2018-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-subvencionisanje-izdataka-za-nabavku-repromaterijala-u-2018-godini