Преузмите и погледајте „Стратегију бриге о младима града Панчева 2014-2017.„, усвојену од стране Скупштине града Панчева 29. децембра 2014. године, кровни стратешки документ нашег града у области бриге о младима.