Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena
Ravnopravnost, ako ne sad, onda kad?

Ove godine, na Međunarodni dan žena 8. mart, želimo da istaknemo da, zato što se ravnopravnost ne može izgraditi bez žena, Grad Pančevo je uradio sledeće:

1. Potpisao Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i time se svrstao među više od 1500 lokalnih vlasti u regionu koje su to uradile, time se obavezao da će raditi u korist ravnopravnosti.

2. Usvojio Akcioni plan grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti, 2016-2018.

3. Doneo Program razvoja sporta 2016-2020. sa akcentom na principima ravnopravnosti i uspostavljanja jednakih mogućnosti. Sagledane su potrebe žena za bavljenjem rekreativnim aktivnostima i donete mere za podsticanje preventivne brige o sopstvenom zdravlju žena ali i starijih lica, osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa.

4. Sačinjen je Program kulturnog razvoja Pančeva, 2016-2020. koji u svakoj od oblasti i aktivnosti u kojima kultura ima uticaj na javni i privatni život uključuje populaciju žena. Njihovim specifičnostima delovanja na kulturno stvaralaštvo i uticaj koji postižu, one neguju tradiciju i čuvaju tako lični entitet i našu multinacionalnu zajednicu.

5. Kao i prethodnih godina obezbeđen je novac za rad i funkcionisanje Sigurne kuće, prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. Time se osuđuje svaki oblik nasilja prema ženama u javnom i privatnom životu. Radiće se i dalje, u skladu sa nadležnostima Grada, na eliminisanju i prevenciji porodičnog nasilja uključujući i trgovinu ljudima, seksualnu ekspolataciju i bilo koji drugi akt koji je u suprotnosti sa poštovanjem ljudskih prava.

6. Grad Pančevo je, prvi put u budžetu, izdvojio novac za sprovođenje konkretnih mera i aktivnosti radi poboljšanja položaja žena kao i za podsticanje ekonomskog osnaživanja i osamostaljivanja žena kroz razvoj ženskog preduzetništva.

7. Podjednako uključuje žene i muškarce u procese odlučivanja jer je to preduslov za demokratsko društvo radeći istovremeno i na eliminisanju rodnih stereotipa i prepreka na kojima se upravo ogledaju nejednakosti koje se odnose na status i položaj žena.
Time su preduzete konkretne političke mere na suprotstavljanju neravnopravnosti ali i promovisanju ženskih prava kako u našoj zajednici tako i šire.

Nastojanje da se postignuća sačuvaju, a utemelje nove slobode, šanse, prava i mogućnosti, jeste ono na čemu neprekidno moramo da istrajavamo jer samo ako smo ravnopravne možemo i da doprinosimo, kako zajednici tako i nama samima.

U ime Grada Pančeva i Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada,

Poštovane sugrađanke, čestitamo Vam Međunarodni dan žena, 8. Mart!