Поводом 8. марта, Међународног дана жена
Равноправност, ако не сад, онда кад?

Ове године, на Међународни дан жена 8. март, желимо да истакнемо да, зато што се равноправност не може изградити без жена, Град Панчево је урадио следеће:

1. Потписао Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу и тиме се сврстао међу више од 1500 локалних власти у региону које су то урадиле, тиме се обавезао да ће радити у корист равноправности.

2. Усвојио Акциони план града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности, 2016-2018.

3. Донео Програм развоја спорта 2016-2020. са акцентом на принципима равноправности и успостављања једнаких могућности. Сагледане су потребе жена за бављењем рекреативним активностима и донете мере за подстицање превентивне бриге о сопственом здрављу жена али и старијих лица, особа са инвалидитетом и других маргинализованих група.

4. Сачињен је Програм културног развоја Панчева, 2016-2020. који у свакој од области и активности у којима култура има утицај на јавни и приватни живот укључује популацију жена. Њиховим специфичностима деловања на културно стваралаштво и утицај који постижу, оне негују традицију и чувају тако лични ентитет и нашу мултинационалну заједницу.

5. Као и претходних година обезбеђен је новац за рад и функционисање Сигурне куће, прихватилишта за жене и децу жртве породичнoг насиља. Тиме се осуђује сваки облик насиља према женама у јавном и приватном животу. Радиће се и даље, у складу са надлежнoстима Града, на елиминисању и превенцији породичног насиља укључујући и трговину људима, сексуалну експолатацију и било који други акт који је у супротности са поштовањем људских права.

6. Град Панчево је, први пут у буџету, издвојио новац за спровођење конкретних мера и активности ради побољшања положаја жена као и за подстицање економског оснаживања и осамостаљивања жена кроз развој женског предузетништва.

7. Подједнако укључује жене и мушкарце у процесе одлучивања јер је то предуслов за демократско друштво радећи истовремено и на елиминисању родних стереотипа и препрека на којима се управо огледају неједнакости које се односе на статус и положај жена.
Тиме су предузете конкретне политичке мере на супротстављању неравноправности али и промовисању женских права како у нашој заједници тако и шире.

Настојање да се постигнућа сачувају, а утемеље нове слободе, шансе, права и могућности, јесте оно на чему непрекидно морамо да истрајавамо јер само ако смо равноправне можемо и да доприносимо, како заједници тако и нама самима.

У име Града Панчева и Савета за родну равноправност Скупштине града,

Поштоване суграђанке, честитамо Вам Међународни дан жена, 8. Март!