Други ребаланс буџета образложио је градоначелник Панчева Александар Стевановић.

Градоначелник је нагласио да је приликом ребаланса вођено рачуна о томе да се остварени приход у 2021. години, који износи близу 236 милиона динара равномерно распореди и на комунални сектор и на образовање и културу, како би услуга у сваком сегменту била што боља и квалитетнија, као и да се наставе инвестиције.

Оно што је врло важно издвојити, када је у питању градски буџет и овај ребаланс, јесте да су планирана средства за капитални пројекат – набавка вртића, који ће се спроводити у три буџетске године, до потпуног решавања листе чекања на упис деце у предшколску установу. Планирана су средства у укупном износу од 110 милиона динара. За куповину новог објекта који се налази у улици Цара Лазара, град је определио 55 милиона динара, чиме ће се преполовити листа чекања и у великој мери помоћи родитељима неуписане деце, јер ће се сместити још 180 деце и тиме омогућити родитељима да на адекватан начин збрину своју децу. Такође, град је издвојио средства за адаптацију и проширење још објеката за ову намену, при школи у насељеном месту Долово где ће се добити још 50 места, а адаптацијом вртића „Љиљан“ још 40 места. 700.000 динара издвојено је и за израду пројектно-техничке документације за адапатацију дела школе за ове потребе у Банатском Новом Селу. Затим, за наставак изградње инфраструктуре у Северној индустријској зони планирано је учешће Града 19.753.974 динара, док ће Министарство привреде финансирати 50% без вредности ПДВ-а, за изградњу пешачко-бициклистичке стазе. У циљу унапређења безбедности саобраћаја планирано је 6.800.000 динара за техничко опремање и семафоризацију, док је за управљање и одржавање саобраћање инфраструктуре планирано додатних 35.956.456 динара. За пројекат „Узми рачун и победи“ у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе за уређење дечијег игралишта у СРЦ „Младост“ планирана су средства у износу од 3.567.772 динара (од тога Министарство финансира 2.351.472 динара а Град учествује са 1.216.300 динара). Град је определио и додатних 10 милиона динара за уређење још неколико игралишта за децу. Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ „Младост“ је пројекат за који је издвојено 42.500.000 динара. За изградњу водоводне мреже у насељу Kудељарски насип – 3. фаза планирана су средства у износу од 15.592.114 динара. За рехабилитацију некатегорисаних путева у KО БНС, Долово и Јабука планирана су средства у износу од 19.934.279 која су обезбеђена из трансфера АП Војводина. Републички комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је средства за куповину сеоских кућа у износу од 14.520.278 динара, а за куповину грађевинког материјала 4.561.458 динара. Град је конкурисано на позив Министарства рударства и енергенике за пројекат енергетске ефикасности. Заједничко финансирање је 4.000.000 динара. Планирана су средства за реализацију ИПА пројекта „Stepping stone“ – Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, учешће Града 1.834.166 динара. Буџет Града по ребалансу 2 износи 6.632.664.556 динара. Опредељено је и 4 милиона динара за потребе адаптације објекта у јавној својини града на углу улица Штросмајерова и Димитрија Туцовића, где ће Галерија савремене уметности коначно добити свој простор.

Поред Предлога Одлуке о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, одборници су разматрали и Предлог одлуке о измени Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом и Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576. Одборници су се изјашњавали и о Предлогу Одлуке о пословном, магацинском простору и зиданим гаражама града Панчева, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о пијацама, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева, као и Предлогу одлуке о образовању Kомисије за планове. На дневном реду био је и Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2020. годину и измена планова и програма комуналних предузећа на територији Панчева с насељеним местима. Усвојен је Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину и Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја „Апотеке Панчево“.