У Градској управи града Панчева, данас је одржан састанак којим је председавао градоначелник Панчева Саша Павлов, а којем су присуствовали: чланица Градског већа задужена за пољопривреду Зорица Репац, представници Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града Панчева, као и представници државних органа надлежних да поступају поводом случајева узурпације пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева.

На састанку је постигнута усаглашеност међу свим актерима и јасно дефинисање улога у учествовању и координацији у даљим активностима везано за одлучно реаговање државе и локалне самоуправе у сузбијању ове друштвено негативне и кажњивње појаве, која у великој мери наноси штету буџету Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и самом граду Панчеву.

Први договорени и усаглашени кораци у том правцу биће јасно видљиви у наредних неколико дана и недеља.

Након што Пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије записнички констатује колике су површине пољопривредног земљишта у државној својини узурпиране, односно заузете у супротности са закључком Владе Републике Србије који се односи на аграрну 2015/16 годину, у сарадњи државних органа биће предузете адекватне мере сходно члану 62. Закона о пољопривредном земљишту.