Z A P I S N I K

O

RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA PANČEVA NA

UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PANČEVA

ODRŽANIH 24. aprila 2016. godine

Sednica Izborne komisije grada Pančeva počela je dana 25. aprila 2016. godine u 17 časova;

Sednici Izborne komisije grada Pančeva prisustvuju:

 • Đorđe Papulić, predsednik Izborne komisije grada Pančeva;

 • Vesna Paraušić, zamenik predsednika Izborne komisije grada Pančeva;

 • Slađana Feratović, sekretar Izborne komisije grada Pančeva;

 • Dragan Balaban, zamenik sekretara Izborne komisije grada Pančeva;

 • Bojana Šarac, član,

 • Ivan Dupor, zamenik člana,

 • Kristina Stojanovski, član,

 • Jasna Božić, zamenik člana,

 • Milan Bokšan, član,

 • Jelisaveta Dražević, zamenik člana,

 • Milana Trifković, član,

 • Tijana Sredojević, zamenik člana,

 • Miloš Mijić, član,

 • Marijana Bijelić Suljić, zamenik člana,

 • Dejan Pandurov, član,

 • Mirjana Jovanović, zamenik člana,

 • Nikola Damnjanović, član,

 • Nemanja Popšogorović, zamenik člana,

 • Anka Stamatović, član,

 • Nikola Panajotović, zamenik člana,

 • Zoran Majstorović, član,

 • Purković Dobrila, zamenik člana,

 • Đurica Jovanov, član,

 • Vera Bogosavljev, zamenik člana,

 • Branko Bogdanović, član,

 • Lazar Jonel, zamenik člana,

 • Olivera Ćirikovački, član,

 • Jelena Ćirić, zamenik člana,

 • Dejan Mrdak, član,

 • Dejan Bukazić, zamenik člana,

 • Slavica Vabrik, član i

 • Stevan Jovanovski, zamenik člana;

 • Nenad Korać, član,

 • Magdalena Doža, zamenik člana;

Na teritoriji grada Pančeva određeno je 74 biračkih mesta za glasanje za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Pančeva raspisanih za 24. april 2016. godine.

Izborna komisija grada Pančeva, primila je izborni materijal od 74 biračkih odbora sa teritorije grada Pančeva.

Izborna komisija grada Pančeva, utvrdila je da nije bilo bitnih povreda Zakona o lokalnim izborima (“Sl. Glasnik RS” broj 129/2007, 34/2010-odluka US i 54/2011) i nije poništila glasanje ni na jednom biračkom mestu.

Na osnovu izbornog materijala, primljenog od biračkih odbora, utvrđeno je:

 • da je za izbore predato ukupno 112 149 glasačkih listića;

 • da je ostalo neupotrebljeno 52 015 glasačkih listića;

 • da prema izvodu iz biračkog spiska ima upisano 112 205 birača;

 • da je prema izvodima iz biračkog spiska na izborima glasalo 60 134 birača, što u procentima iznosi 53,59 %;

 • da je broj glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama 60 090;

 • da je bilo 1798 nevažećih glasačkih listića;

 • da je bilo 58 292 važećih listića;

 • da su pojedine izborne liste dobile sledeći broj glasova i mandata:

R. br.

Izborna lista

broj glasova

procenat

mandati

1.

Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje

27.630

45.95%

39

2.

LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE-NENAD ČANAK

4.654

7.74%

6

3.

DEMOKRATSKA STRANKA – dr Dušan Stojić

4.880

8.12%

7

4.

DR. VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA

4.699

7.81%

6

5.

IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma, Demokratska partija Makedonaca (DPM)

4.764

7.92%

6

6.

DVERI-DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE-MENJAJ NA BOLJE

2.788

4.64%

0

7.

SDS – SRĐAN MIKOVIĆ

1.168

1.94%

0

8.

PETAR ANDREJIĆ – NESTRANAČKA GRAĐANSKA LISTA

1.977

3.29%

0

9.

DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ

4.177

6.95%

5

10.

Vajdásagi Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor

719

1.20%

1

11.

SAVEZ ZA BOLJE PANČEVO – LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA-NOVA STRANKA

836

1.39%

0

Članovi Izborne komisije grada Pančeva nisu imali primedbe na utvrđivanje rezultata izbora;

Izborna komisija grada Pančeva, završila je rad u 17.30 časova;

Zaključeno je da se rezultati izbora odmah saopšte javnosti i objave u Službenom listu grada Pančeva;

SEKRETAR IZBORNE KOMISIJE

GRADA PANČEVA

Slađana Feratović, s.r.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE GRADA PANČEVA

Đorđe Papulić, s.r.