У склопу пројекта јавно-приватног партнерства, за финансирање, реконструкцију, рехабилитацију и одржавање путне инфраструктуре у зимском и летњем периоду, настављени су радови на територији града Панчева. До сада су завршене 122 улице и асфалтирано је 54 км путева.

Маја Витман, градска менаџерка је најавила реконструкцију Улице Боре Шипоша у Панчеву:

„На основу многобројних захтева грађана, почетак сезоне грађевинских радова, након снежних падавина, почињемо у Улици Боре Шипоша. Захвални смо свим нашим грађанима на стрпљењу, коначно више неће имати земљаних улица, нити калдрме. Тренутно се врши припрема за асфалтирање које ће бити током недеље. Радови су подељени на три деонице у укупној дужини од 920 м, у пуној ширини коловоза. Први део је од Улице Олге Петров до новог асфалта у укупној дужини од 165 м, други део је од Улице Бранка Савића до Улице Светозара Марковића у дужини од 405 м и трећи део је од Улице Светозара Марковића до Улице Жарка Зрењанина у дужини од 350 м. Радиће се на ојачавању коловозне конструкције и асфалтирању са банкинама од ризле. Такође, упоредо се радови изводе и у Качареву, у Пролетерској улици, а након тога ће се наставити и у Косовској улици. Настављају се радови у улицама Цара Лазара, Бранка Радичевића, Јосифа Маринковића, радови у насељу Младост се приводе крају, а почињу радови у дрворишту Америчких зграда“.

Равномеран развој како у граду, тако и у свих девет насељених места је од веома великог значаја. Стабилна политика, План и Стратегија развоја града, као и директна улагања из буџета града Панчева, обезбедиће великом броју суграђана асфалтиране улице.