Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva povodom realizacije prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima Javno komunalno preduzeće za prevoz putnika „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije prema Odluci o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva , obaveštava učenike/roditelje, o sledećem:

– Počev od 1. februara 2019. godine zainteresovani učenici, odnosno roditelji maloletnih učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima JKP „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije mogu da podnesu zahtev za regresiranje troškova prevoza u Gradskom uslužnom centru grada Pančeva, u kancelariji broj 21, shodno Javnom pozivu za ostvarivanje ovog prava, objavljenom u nedeljnom listu „Pančevac“ i na sajtu grada Pančeva http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/ .

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu grada Pančeva http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/ ili u Gradskom uslužnom centru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 308-871, a lice zaduženo za kontakt je Dragana Dačić u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.