На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2016. годину, Град Панчево расписује: