За време извођења радова на изградњи градског фекалног колектора – фаза 3 од 15. октобра 2019. године на снази је привремени режим саобраћаја у улици Димитрија Туцовића, од улице Моше Пијаде до улице Книћанинове у Панчеву.

Tраса колектора почиње на углу улица Книћанинове и Димитрија Туцовића, а затим иде улицама Димитрија Туцовића – Моше Пијаде – Трг Мученика – Светозара Милетића – Миладина Поповића – Кеј Радоја Дакића и завршава се испред ЦС Црвени магацин. Пречници колектора целом трасом су Ø600, а укупна дужина 2.428 m. Уговорена вредност радова износи 147.859.980,00 динара без урачунатог ПДВ-a.

На терен је изашла градска менаџерка Маја Витман и тим поводом изјавила:

– Сад већ дуго најављена инвестиција изградње недостајуће инфраструктуре потамишког колектора, трећа фаза радова у улици Димитрија Туцовића је кренула 16. октобра. Затворена је деоница пута раскрснице улица Моше Пијаде и Димитрија Туцовића, до следеће раскрснице улица Димитрија Туцовића и Хајдук Вељкове. Завршетак радова је планиран у наредних месец дана, односно до 16. новембра. То су две фазе, а цела инвестиција изградње потамишког колектора у улици Димитрија Туцовића се планира у пет фаза, с тим што ће последња фаза бити на раскрсници улица Моше Пијаде и Димитрија Туцовића када ће доћи у једном моменту до затварања обе деонице пута како би могли да се заврше радови, јер се кренуло и са другог крака, од Црвеног магацина. У једном моменту ће морати да дође до спајања два крака, јер се ради интензивно и са једне и са друге стране, како се не би губило на времену, у циљу завршетка што ефикасније и брже ове инвестиције. За сада нам временске прилике иду у прилог. Очекујемо да ће нас време и у току зиме послужити, како не би дошло до одлагања радова. Завршетак планиране инвестиције јесте до 15. марта. Такође, овом инвестицијом утичемо на више фактора. Један од најважнијих фактора јесте подизање нивоа заштите животне средине, јер постоји много домаћинстава који гравитирају ка улици Димитрија Туцовића, а који у својим двориштима, за сада, још увек имају септичке јаме. Овим путем ће се створити могућност свим нашим суграђанима да поднесу захтев за прикључење на фекалну канализацију и на тај начин ће се утицати веома ефикасно на одвођење овакве врсте отпадних вода. А са друге стране стварамо могућност за формирање нових стамбених и пословних зона, аутоматски утичемо на смањење броја незапослених, на стварње прихода у буџету и наравно бољих услова и квалитета за живот и рад у овом делу града, односно у граду Панчеву.

Потамишки колектор фекалне канализације је капитална инвестиција, која се налази и у стратешким плановима развоја града, јер изградњом овог колектора, град добија квалитетну инфраструктуру, а ствара се и погодан пословни амбијент за привлачење инвеститора, јер је на тај начин Северна пословна зона, у коју је град са овом инвестицијом уложио око 3 милиона евра, комплетно опремљена.

Покрајинска влада и Управа за капитална улагања испратиле су изградњу Потамишког колектора у све три фазе, што је омогућило опремање Северне пословне зоне и долазак немачке компаније ЗФ у Панчево и будућих инвеститора.