Maja Vitman, gradska menadžerka, obišla je radove na uređenju Priobalja reke Tamiš u Pančevu, potez od starog mosta (Ulica Moše Pijade) do parcele „Brodoremont-a“:

– Uređenje Potamišja nam je jedna od najznačajnijih i najkapitalnijih investicija koje grad sprovodi. Kej je sazidan davnih 80. godina i od tada nije bilo značajnih radova. Bitno nam je da krenemo sa prvim radovima, a to je uređenje pešačke i biciklističke staze, sa postavljanjem novih stubova javnog osvetljenja, kandelaberima, uređenjem stepeništa i amfiteatra. Pored navedenog, uradićemo i dodatni parking iza silosa, gde će sugrađani moći da parkiraju svoja vozila na oko 70 parking mesta. U postupku smo planiranja i projektovanja nastavka radova. Sledeći projekat koji ćemo raditi jeste rekonstrukcija ulica Trga mučenika, Mučeničke i Kej Radoja Dakića sa pristupnom saobraćajnicom koja će ići do keja, sa dodatnim parking mestima. Dužina Potamišja je 1.600 metara, od mosta do Brodoremonta. Što se tiče gornjeg šetališta, do sada smo uradili pripremne radove i krenuli sa popločavanjem u dužini od 1.100 metara, a donje šetalište je ukupne dužine 1.600 metara i do sada je urađena priprema za postavljanje ploča na 1.400 metara. Popločavanje je završeno od Brodoremonta do spusta. Krenuli smo sa radovima na popločavanju od mosta ka spustu i za dve nedelje ćemo krenuti sa oblaganjem stepeništa i amfiteatra. Obložićemo i valobrane kamenim pločama. Postavljaju se ivičnjaci i radi se biciklistička staza u širini 1,80 metara. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, planirano je da sve radove završimo do 2. septembra.

Na predmetnoj lokaciji pripremljene su trase za izradu instalacija novog javnog osvetljenja celokupnom dužinom gornjeg šetališta, 70 novih kandelabera sa ukrasnim LED svetiljkama, kao i 20 stubova javne rasvete sa novim LED svetiljkama na DAM-u odnosno samom spustu, kao i celokupna nova rasveta na novom parkingu iza silosa.

Predviđene aktivnosti podrazumevaju radove na ambijentalnom i funkcionalnom uređenju predmetne lokacije sa ciljem podizanja boniteta javnog prostora izuzetno značajnog potencijala. U prostornom smislu akcenat je na uređenju pešačkih i biciklističkih površina na šetalištu po obodu obaloutvrde i na uređenju pešačkih površina i platoa u nebranjenom donjem delu uz reku Tamiš.

Pešačke površine i pešački platoi će se izvoditi od prefabrikovanih dvoslojnih betonskih elemenata sa završnim slojem od granita ili kvarca, a biciklistička staza od asfalt betona u crvenoj boji. Predviđeno je uređenje svih stepeništa, oblaganje postojećih betonskih valobrana kamenim pločama i oblaganje postojećih armirano-betonskih tribina amfiteatra kamenim pločama.