Instrukcija Privredne komore Srbije

Rad maloprodajnih objekata treba organizovati po sledećem principu:

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

◦ Ponedeljak 27. april – sreda 29. april od 07.00 do 17.00 časova.
◦ Četvrtak 30. april: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova.
◦ Petak 1. maj, subota 2. maj i nedelja 3. maj – neradni dani.
◦ Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.
Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.