Инструкција Привредне коморе Србије

Рад малопродајних објеката треба организовати по следећем принципу:

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:

◦ Понедељак 27. април – среда 29. април од 07.00 до 17.00 часова.
◦ Четвртак 30. април: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.
◦ Петак 1. мај, субота 2. мај и недеља 3. мај – нерадни дани.
◦ Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
Трговац може, у складу са горенаведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.