Инструкција Привредне коморе Србије о раду малопродајних објеката на територији Републике Србије

Рад малопродајних објеката треба организовати по следећем принципу:

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:

◦ Понедељак – четвртак од 07.00 до 17.00 часова.
◦ Петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.
◦ Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са горенаведеном препоруком, да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.