U okviru realizacije planiranih aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva i u sklopu sprovođenja mera iz Akcionog plana grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti, u Gradskoj upravi, održan je sastanak sa zamenikom Gradonačelnika Predragom Živkovićem, Milenkom Čučkovićem, članom Gradskog veća zaduženim za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike i Enisom Agović Hoti, gradskom sekretarkom za finansije.
Tema sastanka je bila upoznavanje sa aktivnostima koje predstoje u procesu pripreme budžeta za narednu godinu a u sklopu Plana postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava grada Pančeva za 2018. godinu.
Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva, upoznala je nadležne sa procesom uvođenja rodnog budžeta kroz projekat 0602-P1, Funkcija 160 „Put ka rodnoj ravnopravnosti u gradu Pančevu“ u okviru programa 015- Ostale usluge lokalne samouprave, u budžetu za 2017. godinu.
Savet za rodnu ravnopravnost, uz stručnu podršku Višnje Baćanović, nezavisne konsultantkinja, ekspertkinje za rodnu ravnopravnost i u saradnji sa zaposlenima u Gradskoj upravi, počev od 2016. godine, radi na urodnjavanju budžeta kako bi se olakšao proces sprovođenja mera Vlade Republike Srbije na polju unapređenja položaja žena i uvođenja rodnog budžeta u sve programe lokalnog budžeta, što je i obaveza definisana Zakonom o budžetskom sistemu koja se postupno sprovodi do 2020. godine na svim nivoima i za sve budžetske korisnike.
Nakon sastanka održane su i info sesije radi dogovora oko daljih aktivnosti na pripremi rodnog budžeta, sa zaposlenima iz Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj i Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja.