На основу члана 14. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“бр. 87/2018) , а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 28. августа 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Од пeтка 28.08.2020. године ограничава се радно време угоститељских објеката на територији града Панчева (ресторани, кафићи, барови, ноћни барови, дискотеке и др.) који немају башту, тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

2. Од пeтка 28.08.2020. године ограничава се радно време угоститељских објеката на територији града Панчева (ресторани, кафићи, барови, ноћни барови, дискотеке и др.) који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 23.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 01.00 до 06.00 часова наредног дана.

3. Доношењем ове Одлуке престаје да важи став 1. Одлуке број II-39-82-1/2020-102 од 03.08.2020.године.

КОМАНДАНТ
Александар Стевановић