У Градској управи града Панчева је у петак, 11. октобра 2019. године традиционално одржан пријем за породице са тројкама, које су дочекали градоначелник Панчева Саша Павлов и Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику.

У 2019. години седам (7) породица испуњавају услове прописане Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, за остваривање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки сваке календарске године, након године рођења деце, до навршене осамнаесте године живота деце и то су породицe: Живаљевић, Живковић, Васовић, Ђокић-Радошевић, Јездимировић, Жарков, Арамбашић. У 2019. години за ову намену су из буџета града Панчева исплаћена средства у укупном износу од 2.290.302,00 динара, односно свакој од наведених породица у износу од 327.186,00 динара – 109.062,00 динара по детету. Са породицом Лазаревић, у којој су тројке рођене 2019. године, на територији града Панчева имамо укупно осам оваквих породица.

Градоначелник Панчева, је поздрављајући децу и родитеље истакао:

– Изменом одлуке u 2019. години, право на једнократну новчану помоћ тројкама сваке календарске године, након године рођења деце, продужено је да се остварује до навршене осамнаесте године, а такође је предвиђено и да се једнократна новчана помоћ исплаћује у висини двоструког износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Граду, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Ми смо изузетно задовољни и срећни да смо у прилици да помогнемо породице и надамо се да ће бити нових сваке године. Град има средства за овакву врсту финансијске помоћи и ово је једна од најлепших дужности које имам као градоначелник.

Право на једнократну ночану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки град Панчево финансира од 2005. године, право на једнократну новчану помоћ тројкама до навршене десете године финансира од 2010. године, а право на једнократну ночану помоћ сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, финансира од 2016. године.