У Градској кући је традиционално одржан пријем породица са територије града Панчева у којима су се родиле тројке. Њих су дочекали заменица градоначелника Драгана Купрешанин и члан Градског већа града Панчева задужен за рад, запошљавање и социјалну политику, Миленко Чучковић.

Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, поред осталих права утврђено је и право на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки. Право на једнократну ночану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки, остварују мајке:
1. након рођења тројки;
2. сваке календарске године до навршене десете живота деце, односно 18 године почев од 2019. године и
3. сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, почев од пет и по година живота деце, односно од похађања обавезног припремног предшколског програма до завршне године редовног средњег образовања деце, не старије од 19 година.

Према подацима Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева у 2020. години постоји осам породица са тројкамa на територији града Панчева, и то су:
1. породица Живаљевић из Панчева;
2. породица Живковић из Панчева;
3. породица Васовић из Панчева;
4. породица Ђокић Радошевић из Панчева;
5. породица Јездимировић из Омољице;
6. породица Жарков из Панчева;
7. породица Арамбашић из Панчева и
8. породица Лазаревић из Панчева.

У 2020. години за ову намену су из буџета града Панчева исплаћена средства у укупном износу од 2.869.056,00 динара, односно свакој од наведених породица у износу од 358.632,00 динара – 119.544,00 динара по детету.

Право на једнократну ночану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки град Панчево финансира од 2005. године, право на једнократну новчану помоћ тројкама до навршене десете године финансира од 2010. године, а право на једнократну новчану помоћ сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, финансира од 2016. године.

Изменом Одлуке, право на једнократну новчану помоћ тројкама сваке календарске године, након године рођења деце, продужено је да се остварује до навршене осамнаесте године, а такође је и предвиђено да се једнократна новчана помоћ исплаћује у висини двоструког износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Граду, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.