Град Панчево и Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад, организовали су у среду, 9. марта 2016. године, у Малој сали Градске управе стручни скуп „Екстерни мониторинг и евалуација локалних услуга социјалне заштите у граду Панчеву – искуства и научене лекције“, на ком су презентовани резултати Програма мониторинга и евалуације над локалним пружаоцима услуга социјалне заштите у граду Панчеву.

Закон о социјалној заштити РС од 2011. године изричито дефинише обавезу да је онај ко уговара и обезбеђује услуге социјалне заштите дужан да организује екстерни мониторинг и евалуацију како би корисници имали што квалитетније услуге, али и сви стручни радници који раде на пружању услуга, стручну подршку.

Град Панчево је 2015. године први пут спровео Конкурс за избор организације/установе за мониторинг и евалуацију локалних услуга социјалне заштите, након чега је свеобухватну анализу нивоа остварености стандарда сваке појединачне услуге у граду Панчеву урадио Покрајински завод за социјалну заштиту.

Ово је јединствени пример у Србији, с обзиром на то да, од када постоје услуге, на локалном нивоу нико није вршио стручни надзор, нити мониторинг, а још мање евалуацију.

Чланица Градског већа задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Сузана Јовановић изјавила је:

С обзиром да ово раније није била пракса и да су постојала лутања када су у питању локалне услуге социјалне заштите, ми смо прошле године први пут дефинисали кроз конкурс које све услуге имамо, ко су пружаоци и затражили понуђача који ће да уради тај посао. Прихватили смо пројекат Покрајинског завода за социјалну заштиту и они су током целе године урадили мониторинг свих услуга које имамо у граду. С обзиром да се овако нешто ради први пут, и они су били мотивисани и осим мониторинга имали су и циклус обука и разних програма подршке за запослене код пружаоца услуга. Данас ћемо добити детаљни завршни извештај, са анализом и препорукама, а на ту тему ускоро ће бити одржана национална конференција.

Сузана Јовановић рекла је да су колеге врло брзо увиделе да овај процес, осим бриге о кориснику и о квалитету услуге, представља део подршке запосленима, који раде један захтеван посао у тешким условима, због чега заслужују признање и сваки вид додатне подршке.

Чланица Већа рекла је да је Конкурс за избор организације/установе за мониторинг и евалуацију локалних услуга социјалне заштите за 2016. годину у припреми и да је Град у могућности да започне циклус у коме ће сваки пружалац услуга бити под надзором на две до три године.

Саветница за социјалну заштиту из Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски изјавила је:

Значај данашње конференције је у томе да прикажемо своја искуства, да покажемо како су радили пружаоци услуга на локалу и да на неки начин промовишемо мониторинг и евалуацију за остале локалне средине, јер да би се унапредио квалитет рада у локалним услугама, ми морамо да пратимо тај рад. Када локална заједница опредељује одређена средства, веома је важно испратити како се она улажу и да ли је одговорено на потребе грађана. Град Панчево је јако лепо препознао потребе својих грађана, али није суштина само у томе, него унапређивати те услуге, њихов квалитет, ефикасност и, посебно, испитивати задовољство корисника. Ми сви јесмо ту због корисника, због њихових потреба и само овај континуирано рађен мониторинг и евалуација, могу да дају дугорочне резултате, пратећи стратешке правце локалних самоуправа.