Maja Vitman, gradska menadžerka, održala je danas konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni radovi i faze po kojima će se raditi rekonstrukcija saobraćajnice sa infrastrukturom Ulice Cara Lazara u Pančevu. Planirano je da se radovi izvode fazno, što znači da će se raditi od raskrsnice do raskrsnice. Vrednost ugovorenih radova je 227.325.834,65 sa PDV-om:

– Rekonstrukcija Ulice Cara Lazara je dugo očekivana investicija. Ulica Cara Lazara je jedna od retkih ulica u samom centru grada koja do sada nije rekonstruisana. Mi smo projektom koji je definisan još 2016. godine pripremili ovu ulicu i čekali pogodan momenat. Zahvaljujući Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine prošli smo na konkursu i dobili značajna sredstva za radove koje upravo izvodimo. Uprava za kapitalna ulaganja ove godine je dala sredstva u iznosu od 110 miliona, grad ima učešće od 75 miliona, a za sledeću godinu će grad i AP Vojvodine učestvovati sa 50 odsto za preostalu vrednost radova. Ova ulica nam je od velikog značaja, jer se u neposrednoj blizini nalazi Osnovna škola “Branko Radičević”. Ovo je veoma interesantna ulica po svom značaju s obzirom na to da spaja sam centar grada sa obilaznicom, odnosno izlazak na Prvomajsku ulicu. Takođe, imamo i veliki broj investitora sada koji grade nove objekte u ulici i moram da kažem da od projekta 2016. godine do danas se značajno promenila i struktura u samoj ulici. Mi smo krenuli 12. novembra sa radovima. Planirali smo izvođenje radova shodno i vremenskim uslovima, da to bude u fazama, radovi su krenuli od raskrsnice sa Ulicom Vojvode Radomira Putnika do Ulice Dr Svetislava Kasapinovića. Prvim radovima koji su predviđeni, rade se iskopi na polaganju elektroinstalacije za potrebe stubova javnog osvetljenja i radovi na izgradnji kišne i feklane kanalizacije. Celokupan obuhvat radova predviđa dužinu ulice od 1.410 metara sa obostranom izgradnjom pešačko-biciklističkih staza, pošto u nekim delovima ulice gotovo da pešačke staze i ne postoje, jer je ulica prilično devastirana, nepregledna za bezbednost svih učesnika u saobraćaju, tako da smo ovim radovima planirali da proširimo lepeze i da je uredimo tako da ona na prvom mestu bude bezbedna. Izgradnjom pešačko-biciklističke staze u dužini od 2820 metara, imajući u vidu da je obostrana, dobićemo jednu od najlepših ulica u našem gradu, jer građani nas stalno kontaktiraju sa zahtevima za biciklističkim stazama i mi sve buduće projekte koje planiramo, gledamo gde god je to moguće, odnosno da širina ulice to omogućava, da uradimo izgranju biciklističkih staza. Saobraćaj u Ulici Cara Lazara će biti dvosmeran. Dodatno ćemo se baviti, kako je to i projektom definisano, ozelenjavanjem. Posadićemo na preko 8.700 kvadratnih metara travnjake i imaćemo preko 4.500 kvadratnih metara dodatnog ozelenjavanja koji podrazumeva niske četinare i ukrasno rastinje. Posadićemo minimum 350 novih stabala. U saradnji sa Gradskom komisijom koja se bavi stablima, definisana su stabla koja su između ostalog za uklanjanje, a naravno posadiće se nova stabla. Imamo veliku potrebu da ova ulica bude što pre završena. Definisan rok za završetak radova je 180 kalendarskih dana, a prvu fazu radova nadamo se da ćemo uspeti da završimo do kraja godine ili u toku januara meseca. Svi naši građani koji žive i posluju u Ulici Cara Lazara su dobili u više navrata informaciju od strane Mesne zajednice Centar, da će se radovi izvoditi i kada pričamo o tome tretiramo i 126 kolskih priključaka širine 3 m i svi oni koji su podneli zahteve za dodatne priključke su ušli u obzir. Ovim putem još jednom pozivam da svi oni koji nisu ispratili da će se radovi izvoditi u Ulici Cara Lazara, da je sada krajnji momenat da podnesu zahteve za priključke na fekalnu i vodovodnu mrežu. Isto tako sve što je potrebno u vezi sa elektro radovima u saradnji sa Elektrodistribucijom, jer nakon završenih radova u periodu od dve godine neće biti moguće raditi na dodatnim priključenjima.