На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 26. марта 2020. године донео је следећу

П Р Е П О Р У К У

1. Да ЈКП “Хигијена” Панчево почев од 26. марта 2020. не врши наплату паркинга на територији града Панчева за време трајања ванредног стања.

2. Да ЈКП “Хигијена” Панчево почев од 01. априла 2020. године не фактурише изношење комуналног отпада правним субјектима којима је Наредбом II-39-82-1/2020-33 од 21.03.2020. године забрањен рад у време трајања ванредног стања.