На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2021. годину број: II-05-06-16/2021-44 од 25.08.2021.год и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, град Панчево је расписао Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2021. годину. Конкурс је трајао до 16.09.2021.године.

Предмет Јавног конкурса јесте избор домаћинстава која ће остварити право на суфинансирање следећих мера:

  1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
  2. Набавка и инсталацијa котлова на природни гас

Комисија је прегледала и бодовала пристигле пријаве и утврђене су прелиминарне листе грађана који су остварили право на субвенције.

Сви подносиоци захтева имају рок од 3 дана од дана објављивања прелиминарне листе на сајту Града Панчева и на огласној табли градске управе града Панчева, за увид у документацију, односно 8 дана за подношење приговора Комисији.

Увид се може извршити у канцеларији 617 у згради Градске управе града Панчева.

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ можете преузети ОВДЕ