У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова расписан је јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Панчева за 2022.год.

Комисији за реализацију мера енергетске санације до истека датог рока (09.09.2022.год) пристигло је 82 пријава.

Комисија је извршила преглед свих пријава и утврдила да 5 (пет) не испуњавају услове јавног позива и због тога ће бити одбачене. Након тога је извршено бодовање и Комисија је рангирала грађане и утврдила прелиминарну листу:

ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА ГРАЂАНА