ИТ сектор је један од највећих нето извозника у Србији и растао је стопом од преко 10% сваке године, са јаким потенцијалом за будући раст. Тај сектор тренутно запошљава око 20.000 радника. Просечна плата по раднику у ИТ сектору је скоро троструко виша него у другим привредним гранама. Сваки радник у ИТ сектору доприноси извозу Србије око 40 хиљада евра годишње.

Опис програма

Kраткорочни пилот програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада и финансиран је од стране Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе. У првој пилот фази, учествовало је 100 полазника и 4 организатора обука. У другој фази ће учествовати још 900 полазника.

Начин пријаве

Пријавите се путем овог линка: https://www.itobuke.rs/prijavni-formular

Пријаве су отворене до 23 часа, 5. новембра 2017. Право учешћа имају сви пунолетни грађани Србије који су завршили средњу школу.
Више детаља погледајте на следећем линку: https://www.itobuke.rs