У оквиру програма “Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине – друга фаза”, који је подржан од стране Швајцарске владе, а спроводи га Програм Уједињених нација за развој у Србији (УНДП), Град Панчево тј. Скупштина града Панчева, ушла је у пилот пројекат развоја и примене софтвера за увођење електронског парламента. Е-парламент представља свеобухватан систем за унапређење рада локалне скупштине. Софтвер је финализиран и представљен на конференцији за новинаре у Градској управи града Панчева у среду, 10. октобра 2018. године, на којој су говорили заменица сталног представника Програма Уједињених нација за развој Стелиана Недера, градоначелник Панчева Саша Павлов и председник Скупштине града Тигран Киш. Новинарима је представљен рад у протеклом периоду, нов софтвер и његове користи за одборнике и грађане.

УНДП подржава парламентарни развој у више од 70 земаља. Портфолио “Јачање надзорне улоге и јавности у раду – друга фаза” је подржан од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и одговара на потребе Народне скупштине Републике Србије и одређеног броја локалних скупштина како би унапредио првенствено њивову представничку, надзорну, али и друге функције. Циљ је да се народни посланици и локалне скупштине приближе свом бирачком телу и ојачају њихове улоге на националном и локалном нивоу.

Једна од активности усмерених ка остварењу поменутих циљева јесте пилотирање система е-парламента и састоји се од два главна дела – система управљања документима и система управљања седницама.

Електронски парламент састоји се од система за управљање парламентарном документацијом који је осмишљен са циљем ефикаснијег парламента, побољшања квалитета информација и бољег управљања у све већим размерама и сложености парламентарног рада.

Постоје четири главне предности електронских система управљања документима: уштеда новца, конзистентност поступака, лакши приступ и повећана сигурност. Системи за управљање документима смањују трошкове елиминишући потребу за штампањем, транспортом и чувањем папирних докумената и знатно смањују време потребно за проналажење релевантних докумената. Систем управљања скупштинском седницом, такође део система е-парламента, дизајниран је тако да побољша ефикасност пленарних седница и седница одбора аутоматизацијом процеса. Систем за управљање седницама повећава транспарентност интеграцијом са аудио/видео инфраструктуром у скупштинској сали и објављивањем парламентарних података и докумената у отвореним форматима.Град Панчево је пилот локална самоуправа у којој ће бити имплементиран систем „ePSLA“.