НАЦРТ плана развоја града Панчева 2022-2028 излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, почев од 18. фебруара до 10. марта 2022. године.

Сви заинтересовани (правна и физичка лица) могу за време трајања јавне расправе поднети предлоге и сугестије на Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028,  електронским путем на адресу: planrazvojapanceva@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

Сви заинтересовани учесници у јавној расправи могу да присусутвују отвореном састанку који ће се одржати 10.03.2022. године у скупштинској сали Градске управе са почетком у 11.00 часова, на којем ће заинтересованој јавности бити представљен Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028, уз обавезно поштовање епидемиолошких мера.

Нацрт Плана развоја Панчева в. 11.02.22

АНЕКС 1 в.11.02.22

АНЕКС 2 в.11.02.22

Zakljucak Koordinacionog tima_18.02.2022

Program javne rasprave