Upetak, 6. novembra 2015. godine, u Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva zaključen je Memorandum o saradnji u vezi sa realizacijom projekta “Skupština za sve”, koji sprovodi grad Pančevo, a sufinansira Savet Evrope u okviru projekta “Promocija ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi”.

Memorandum o saradnji zaključen je između Grada Pančeva, koga zastupa gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, i Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, i to bugarske, mađarske, makedonske, rumunske i slovačke nacionalne zajednice.

Prisutnima su se obratili gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, predstavnica Saveta Evrope Aleksandra Vujić, predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš, kao i predstavnici Nacionalnih saveta: Stefan Stojkov, Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, Aniko Jeras, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Borče Veličkovski, predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, Marčel Dragan, predstavnik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i Branislav Kulik, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov izjavio je:

Ovde u gradu Pančevu već vekovima žive pripadnici 26 nacionalnih zajednica, koje od samog početka, nevezano za potpisivanje ovog memoranduma, uživaju visoki stepen, pre svega, poštovanja, a onda prava koja ostvaruju kroz negovanje svoje kulture, jezika, tradicije. Ovaj memorandum je samo jedna pravna forma poboljšanja ovakvog statusa pripadnika nacionalnih zajednica, odnosno, ulaženje dublje u sistem sa primenom njihovih maternjih jezika, rekao je gradonačelnik i izrazio zadovoljstvo što je u sklopu obeležavanja Dana grada upriličeno potpisivanje ovog dokumenta na pet jezika, koji oslikava i stalnu težnju Grada da unapređuje ljudska prava i slobode i neguje tradicionalno dobre međuljudske i međunacionalne odnose.

Predstavnica Saveta Evrope Aleksandra Vujić rekla je da je bitan deo projekta “Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi” upravo prepoznavanje i razmena dobrih praksi između opština i gradova obuhvaćenih ovim projektom i da je grad Pančevo ušao u uži izbor, zajedno sa Suboticom, kao primer dobre prakse koja se može primeniti i u ostalim oblastima i regionima.

Predsednik Skupštine Tigran Kiš obratio se prisutnima rečima:

Danas grad Pančevo sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina zaključuje Memorandum o saradnji potpisnika na realizaciji projekta “Skupština za sve”, ali je istovremeno i dobra prilika da se otvori dijalog, učvrsti prijateljstvo i da zajedno pokažemo koliko nam znači suživot u harmoniji i razumevanju različitosti i koliko nas to zapravo obogaćuje.

Predsednik Skupštine govorio je o priručniku “Imaš pravo da..”, koji sadrži sve potrebne informacije o postupku i neophodnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava u organima Grada, koji daje praktična uputstva za ostvarivanje prava građana na jezicima nacionalnih manjina i promoviše mesne zajednice u kojima žive nacionalne manjine. Predsednik je najavio narednu fazu projekta – prezentacije ovog priručnika po mesnim zajednicama u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva.

Zamenik predsednika Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine Stefan Stojkov čestitao je Gradu na ovoj inicijativi i poželeo uspešan završetak realizacije ovog projekta, kao i još mnogo novih projekata.

Predstavnica Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Aniko Jeras izrazila je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta i rekla da je za ovu nacionalnu zajednicu izuzetno važno da se može koristiti maternjim jezikom i da je ova zajednica otvorena za saradnju.

Predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Borče Veličkovski rekao je da je službena upotreba jezika i pisma izuzetno bitna za očuvanje identiteta jednog naroda i izrazio zadovoljstvo što grad Pančevo ponovo preuzima primat u poštovanju prava pripadnika nacionalnih manjina.

Predstavnik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine Marčel Dragan pozdravio je to što je rumunski jezik, nakon 1992. godine, od pre nekoliko godina ponovo u službenoj upotrebi u mesnoj zajednici Banatsko Novo Selo i izrazio želju za učešćem ne samo projektima u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava nacionalnih manjina, nego i prava i još boljeg života svih građana.

Predstavnik Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Martin Zloh istakao je da je ovaj projekat od velikog značaja za sve nacionalne zajednice u gradu Pančevu i osvrnuo se na to da su svi jezici nacionalnih zajednica o kojima je danas reč nekada bili u službenoj upotrebi i rekao da je ovo prvi, ne mali, korak ka tome da se ta praksa ponovo uspostavi.

Nakon obraćanja usledio je čin potpisivanja dokumenta između gradonačelnika grada Pančeva, u ime grada, i predstavnika Nacionalnih saveta, a u prisustvu predstavnice Saveta Evrope i predsednika Skupštine, koji je tom prilikom predstavnicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina uručio priručnik “Imaš pravo da…”.