Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizovao je prijem delegacija iz Jermenije, Moldavije, Bosne i Hercegovine i Ukrajine sa ciljem da se upoznaju sa energetskim menadžmentom i implementacijom informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) u Srbiji. Poseta se realizuje u okviru UNDP/GEF Projekta ,,Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji’’.

Poseta Srbiji je predviđena u periodu od 28. oktobra do 1. novembra 2019. godine i imala je za cilj unapređenje institucionalnih kapaciteta u oblasti energetskog menadžmenta i energetske efikasnosti. Ova poseta je prilika da učesnici razmene mišljenja i iskustva, kao i da se inicira eventualna saradnja u ovoj oblasti. Tokom posete održani su sastanci i diskusije sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Agencije za energetiku Novog Sada, Toplane Novi Sad itd.

Početkom 2018. godine grad Pančevo je sa UNDP potpisao Memorandum o saradnji. Saradnja se odnosi na unapređenje sistema energetskog menadžmenta u Pančevu, a sprovodi se kroz implementaciju UNDP projekta energetske efikasnosti (EE) u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

U sredu, 30. oktobra 2019. godine pomenute delegacije su sa predstavnicima UNDP posetile grad Pančevo, jer je reč o jednoj od prvih lokalnih samouprava koja je imenovala energetskog menadžera i otpočela uvođenje sistema energetskog menadžmenta i aktivnosti propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije i tom prilikom prisustvovali prezentaciji uspešno uspostavljenog sistema energetskog menadžmenta u gradu Pančevu, u Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva. Skupu je prisustvovalo preko 30 članova stranih delegacija kao i predstavnici UNDP. Prisutne su pozdravile Maja Matejić, Portfolio menadžer za energetiku, UNDP i Katarina Banjai, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, a zatim je predstavljen Sistem energetskog menadžmenta grada Pančeva od strane Biljane Đordan energetskog menadžera i Zorana Božanića tehničkog direktora JKP „Grejanje“.

Jedna od važnih obaveza sistema energetskog menadžmenta (SEM) je popunjavanje ISEM baze (informacioni sistem energetskog menadžmenta) koju Grad Pančevo redovno popunjava sa podacima sa računa o potrošnji električne energije, vode i ostalih energenata zajedno sa svim računima javne rasvete. I u ovoj oblasti Grad Pančevo je pohvaljen od strane Ministarstva i UNDP kao grad koji je to u najkraćem roku odradio za 2016. (retroaktivno) zatim 2017. i 2018. god i sada se popunjava 2019. godina.

UNDP je shodno dobrim rezultatima grada Pančeva u predhodnom periodu organizovao dvodnevnu obuku krajnjih korisnika – predstavnika javnih ustanova koja je održana 27. i 28. februara 2018. godine u Tehničkoj školi „23. Maj“. Obuku je održao ekspert – energetski menadžer angažovan od strane UNDP. Obuku je prošlo 60 predstavnika javnih ustanova (škola, vrtića, ustanova kulture, mesnih zajednica) koji su preuzeli obavezu popunjavanja ISEM baze uz pomoć energetskog menadžera grada Pančeva.

Sledeći korak i unapređenje koje je Grad Pančevo realizovalo uz pomoć predstavnika JKP „Grejanje“ i JKP „Vodovad i kanalizacija“, a finansirano je od strane UNDP jeste automatski prenos računa za daljinski sitem grejanja kao i za potrošnju vode za javne ustanove. Ovaj prenos je omogućio da se za javne ustanove koje su na daljinskom sitemu grejanja vidi i prati potrošnja svakog sata. Takođe, za sada, može se pratiti i potrošnja vode za svaki sat, kod dve ustanove (Mašinska škola i vrtić Švrća).

Ovakvu mogućnoost ima samo grad Pančevo i prva je lokalna samouprava koja je to realizovala. Grad Kragujevac se pridružio Pančevu, ali ima automatski prenos samo mesečnih računa za vodu. Takođe grad Pančevo je jedan od prvih većih gradova (zajedno sa Gradom Kragujevcom) koji je uradio planski dokument Program energetske efikasnosti za grad Pančevo za period 2018-2020. godine i koji u budžetu grada ima ostavljenih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti za javne ustanove.