Ради припреме ЛАП (Локални антикорупцијски акцијони план) представници Агенције за борбу против корупције посетили су град Панчево и обавили разговоре са надлежнима из Градске управе везано за 12 важних области које су у надлежности Градске управе града Панчева, а које су посматране као потенцијално ризичне у смислу могућих избора корупције.

Области су следеће: 1. Управљање институцијом, 2. Управљање документацијом, 3. Управљање финансијама, 4. Управљање кадровима, 5. Управљање јавним набавкама, 6. Етика и лични интрегритет, 7. Безбедност – физичко техничка безбедност и ИТ безбедност, 8. Су/финансирање пројеката (донације, дотације), 9. Инспекцијски послови, 10. Грађевинско урбанистички послови, 11. Имовинско правни и стамбени послови, 12. Борачко инвалидска заштита, 13. Овера документа, рукописа и преписа и 14. Скупштински послови.

На основу одржаних састанака Агенција ће припремити извештај са препорукама за Градску управу у којима ће предложити начине за спровођење добрих антикоруптивних пракси. Подсећамо да је на XX седници Скупштине град усвојена одлука о формирању Комисије за имплементацију акционог плана о борби против корупције за период од 2013 до 2018 године.

Представници Комисије ће кроз присуствовање састанку бити упознати са процедурама које примењује Агенција и моћи ће да сличну анализу стања припреме и за правна лица којима је оснивач Скупштина града Панчева у наредном периоду.

 

Ради припреме ЛАП (Локални антикорупцијски акцијони план) представници Агенције за борбу против корупције посетили су град Панчево и обавили разговоре са надлежнима из Градске управе везано за 12 важних области које су у надлежности Градске управе града Панчева, а које су посматране као потенцијално ризичне у смислу могућих избора корупције.

Области су следеће: 1. Управљање институцијом, 2. Управљање документацијом, 3. Управљање финансијама, 4. Управљање кадровима, 5. Управљање јавним набавкама, 6. Етика и лични интрегритет, 7. Безбедност – физичко техничка безбедност и ИТ безбедност, 8. Су/финансирање пројеката (донације, дотације), 9. Инспекцијски послови, 10. Грађевинско урбанистички послови, 11. Имовинско правни и стамбени послови, 12. Борачко инвалидска заштита, 13. Овера документа, рукописа и преписа и 14. Скупштински послови.

На основу одржаних састанака Агенција ће припремити извештај са препорукама за Градску управу у којима ће предложити начине за спровођење добрих антикоруптивних пракси. Подсећамо да је на XX седници Скупштине град усвојена одлука о формирању Комисије за имплементацију акционог плана о борби против корупције за период од 2013 до 2018 године.

Представници Комисије ће кроз присуствовање састанку бити упознати са процедурама које примењује Агенција и моћи ће да сличну анализу стања припреме и за правна лица којима је оснивач Скупштина града Панчева у наредном периоду.