U utorak, 11. oktobra 2016. godine, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam mr Pavle Počuč, gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov i pokrajinski poslanici Srpske napredne stranke Saša Levnajić, Jovan Lazarov i Nada Šurbanović posetili su preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ajtekion – ITECCION New City Company u Vojlovici.

O značaju preduzeća za Pančevo gradonačelnik je izjavio:

Ova kompanija je jedna od društveno najodgovornijih kompanija koje posluju na teritoriji grada Pančeva jer se pre svega bave problematikom koja se zove socijalno preduzetništvo, odnosno bave se obukom i potencijalnim zapošljavanjem društveno osetljivih grupa naših sugrađana, a to su osobe sa invaliditetom.

Pavlov je istakao važnost podrške lokalne samouprave i viših organa vlasti društveno odgovornim preduzećima i rekao da će Grad Pančevo posredstvom raznih programa i olakšica nastaviti da radi na povećanju mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ovakvo društveno odgovorno ponašanje nalaže i obavezu svih struktura vlasti, od republičke, pokrajinske, pa i lokalne samouprave, da iznađu način da pomognu ovako jednom privatnom preduzetniku. Grad Pančevo je to činio i do sada, pre svega kroz brzo izdavanje potrebnih dozvola da se ovako jedan objekat napravi na području grada, ali svakako ne bežimo od odgovornosti da to činimo i u narednom periodu, tako što ćemo kroz određene programe da pomognemo ovu kompaniju, ali ne direktno kompaniju, nego to što ona radi, odnosno zapošljavanje i radno aktiviranje, pre svega, osoba sa invaliditetom, rekao je Pavlov.

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam mr Pavle Počuč rekao je:

Moram da istaknem da je resorni Sekretarijat za privredu AP Vojvodine posebnu pažnju stavio upravo na programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom i osoba koje spadaju u ranjivu kategoriju, tako da je ovo u pravom smislu izvanredan primer kako se poslodavci, kako se privatni sektor društveno odgovorno ponaša i doprinosi i pomaže zajednici.

Počuč je izjavio da je u završnoj fazi kreiranje posebne programske linije za finansiranje preduzeća i nevladinog sektora koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i ostalim socijalnim preduzetnicima, kao i onih koji planiraju da se bave socijalnom ekonomijom.

Gradonačelnik je naglasio da je prijatno iznenađen posetom zamenika pokrajinskog sekretara i izrazio zadovoljstvo i zahvalnost što je Pokrajina počela da prati aktivnosti i dešavanja, kako na celoj svojoj teritoriji, tako i, za razliku od prethodnog perioda, na teritoriji grada Pančeva.

Ovo je dokaz da tako neće biti u narednom periodu. Verovatno je to, i ovom prilikom moja zahvalnost, i zasluga naših pokrajinskih poslanika, koji su takođe danas bili sa nama u obilasku ove kompanije, poručio je gradonačelnik.

Direktor preduzeća Milan Crnković naglasio je da je Ajtekion trenutno jedino preduzeće ovog tipa u Pančevu, čiji je cilj zapošljavanje i obuka osoba sa invaliditetom i drugih kategorija socijalno ugroženih lica i dodao da je u preduzeću zaposleno šest osoba sa invaliditetom. Centar je u procesu sertifikacije za JPOA, tj. sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, nakon čega je u planu uvođenje stručnih obuka iz raznih oblasti.