Почетна конференција пројекта „Уз малу помоћ пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву“, одржана је данас 29. септембра 2017. године, у Малој сали Градске управе града Панчева.

Град Панчево je склопио Уговор о гранту за имплементацију пројекта „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА – ПРЕВЕНЦИЈА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ“. Пројекат је одобрен из Програма „Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“, a орган уговарања је Влада Републике Србије – Министарство финансија. Партнер Града Панчева, на овом пројекту, је Дом за децу без родитељског старања „Споменак“.
Циљ пројекта је интерсекторска подршка школама, породицама и деци из 10 основних школа са територије града Панчева и из Дома „Споменак“, у којима су ученици из различитих разлога у ризику од напуштања основног образовања.
У наредних 14 месеци пројекат ће обезбедити различите врсте материјалне, методолошке и педагошке помоћи деци, њиховим породицама и школама у циљу постизања бољих резултата деце у учењу. Школе ће добити помоћ у опреми, која укључује ИТ опрему, дидактичке материјале и школски намештај, а стручне службе у школама ће учествовати у креирању и усвајању инструмента за праћење деце у ризику.
Деца и родитељи из 10 школа имаће прилику да са 32 педагошка асистента одрже 5760 додатних часова из различитих предмета, према потребама деце, да добију 30 индивидуалних саветовања и да учествују у 30 заједничких активности ради боље инклузије у друштво (заједничке изложбе, приредбе, еколошке акције, учешће у обележавању важних датума, одласци у биоскоп, позориште, на спортске догађаје и сл.). Мапиране породице добиће и материјалну помоћ у виду хигијенских пакета и пакета спортске опреме (патике за децу).
Ђаци који нису у ризику и појединци волонтери формираће вршњачке тимове и волонтерске тимове подршке у овим активностима. У том смислу позивамо све волонтере и донаторе који су спремни да помогну, да се пријаве Одељењу за подршку пројектима (013 353 361).
Град Панчево биће и један од првих градова у РС који ће у току пројекта разрадити и усвојити систем праћења ове деце и припремити Акциони план за унапређење образовања. Укупна вредност уговора износи 197.565,20 евра, а вредност гранта је 177.611,11 евра. Разлику од 19.954,09 евра обезбеђује Град Панчево као обавезно суфинансирање.

Присутнима су се на конференцији обратили Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање и Татјана Медић, менаџерка пројеката „Уз малу помоћ пријатеља“. Такође, учесници конференције су имали прилику и да чују искуства у вези са пројектом који је спровела школа „23. Мај“, а чија су искуства пренеле Наташа Зечевић, директорка школе „23. Мај“ и координаторка, такође представница поменуте школе, Зорица Прпа.

Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање, нагласила je да је овај пројекат усмерен у потпуности на потребе деце и школа.

-Установе образовања су поднеле укупно 50 пројеката, од чега је 21 одобрен за финансирање, вредности око 10 милиона динара. У том светлу је за образовање пројекат “УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА” додатно значајан, јер обухвата 10 школа и има вредност преко 150.000 евра.

С обзиром на то да је сам конкурс имао дефинисане приоритете, пренвенцију напуштања обавезног образовања, ми смо препознали ову потребу и у Граду Панчеву, идентификовали 10 школа у којима је овај проблем најизраженији, утврдили шта нам је потребно да подигнемо њихове капацитете (техничке, људске) за решавање овог проблема и формулисали предлог пројекта који ће свима нама донети неки помак, односно бољитак и све нас оснажити да се спремније носимо са проблемом ризика од напуштања образовања.

Наших 10 основних школа ће имати прилику да се додатно опреме, најугроженија деца да им педагошки асистенти и вршњаци помажу у савладавању градива, родитељи да се оснаже како додатним едукацијама тако и материјално, доделом спортских и хигијенских пакета, а најшира заједница добиће прилику да учествује волонтерски или у улози спонзора у заједничким активностима, које ће подићи свест о значају активнијег односа шире заједнице према потребама школске деце.