Uvodni sastanak sa predstavnicima Gradske uprave grada Pančeva i konsultanskog tima održan je danas 22. januara 2020. godine, gde je predstavljena druga faza projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Naime, u okviru 47. skupštine Stalne konferencije gradova i opština u Sava Centru, 11. decembra 2019. godine, održana je ceremonija uručenja Memoranduma o razumevanju i saradnji potpisanog između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Saveta Evrope i grada/opštine, kao izabranih lokalnih samouprava kojima je dodeljena podrška u okviru zajedničkog projekta EU i Saveta Evrope pod nazivom “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, a u cilju daljeg razvoja sistema upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou.

Pored uručenja Memoranduma, potpisan je i posebno dizajniran plakat od strane gradonačelnika/predsednika opština, ministra državne uprave i lokalne samouprave, šefa misije Saveta Evrope u Beogradu, šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština.

Ovim je potvrđena druga faza zajedničkog projekta EU i Saveta Evrope i dodela paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanje ljudskim resursima pod nazivom “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“. Implementacija paketa podrške u 50 lokalnih samouprava traje u periodu od novembra 2019. do marta 2021. godine.