Potamiški kolektor fekalne kanalizacije je kapitalna investicija, koja se nalazi i u strateškim planovima razvoja grada, jer izgradnjom ovog kolektora, grad dobija kvalitetnu infrastrukturu, a stvara se i pogodan poslovni ambijent za privlačenje investitora, jer je na taj način Severna poslovna zona, u koju je grad sa ovom investicijom uložio oko 3 miliona evra, kompletno opremljena.

Trasa kolektora počinje na uglu ulica Knićaninove i Dimitrija Tucovića, a zatim ide ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Trg Mučenika – Svetozara Miletića- Miladina Popovića – Kej Radoja Dakića i završava se ispred CS Crveni Magacin. Prečnici kolektora celom trasom su Ø600, a ukupna dužina 2.428 m. Ugovorena vrednost radova iznosi 147.859.980,00 dinara bez uračunatog PDV, Izvođač radova je ,,Gradcom Build“ – Pančevo kao ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača i GP Finnet inženjering – Pančevo i doo Graditelj – Novi Sad, kao članovi grupe ponuđača.

Nakon završetka radova stiču se i preduslovi za eventualno priključenje na potamiški kolektor i sanitarnih otpadnih voda naseljenih mesta Kačarevo, Jabuka i Glogonj.

Pokrajinska vlada i Uprava za kapitalna ulaganja ispratile su izgradnju Potamiškog kolektora u sve tri faze, što je omogućilo opremanje Severne poslovne zone i dolazak nemačke kompanije ZF u Pančevo i budućih investitora.

Ovim povodom Maja Vitman, gradska menadžerka izjavila je:

– Grad Pančevo je u saradnji sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ pre par godina strateški definisao izuzetno važan projekat o izgradnji Potamiškog kolektora od Severne poslovne zone do Luke Dunav. Ovaj projekat je od velikog značaja za dalji razvoj grada Pančeva, privrednih subjekata koji posluju, gravitiraju duž Potamiškog kolektora i za stanovništvo. Sam projekat je prepoznat od strane Vlade Republike Srbije i Uprave za kapitalna ulaganja. I druga i treća faza radova su sufinansirane u vrednosti od negde 50 odsto ugovorenih radova što je gradu Pančevu od značaja zbog samog izvora finansiranja. Efekti projekta Potamiškog kolektora pozitivno utiču i na podizanje nivoa zaštite životne sredine, jer će svi naši stanovnici koji gravitiraju u potezu Potamiškog kolektora imati mogućnost da, umesto septičkih jama kako su do sad imali u svojim dvorištima, imaju mogućnost priključenja na Potamiški kolektor. Ovim putem će se efikasno, efektivno, organizovano i kontrolisano voditi računa o odvođenju sanitarnih otpadnih voda. Druga bitna stvar jeste pozitivan efekat na privredu, otvaranje novih radnih mesta, otvaranje novih zona za izgradnju kolektivnih stambenih objekata i stvaranje mogućnosti za priliv sredstava u budžet grada Pančeva. Mi smo veoma zadovoljni da je uz dobru saradnju i podršku Pokrajine krenula treća faza projekta. Grad Pančevo je zajedno sa Pokrajinom po pitanju sve tri faze radova obezbedio sredstva u vrednosti od oko 700 miliona dinara. Realizovani radovi će imati pozitivan efekat na dalji razvoj Pančeva. Preko Uprave za kapitalna ulaganja uskoro će krenuti i radovi na završnoj fazi rekonstrukcije otvorenog sportskog terena u OŠ „Đura Jakšić“. Takođe, pored Uprave za kapitalna ulaganja od strane Pokrajinske Vlade, preko Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izdvojena su sredstva na rekonstrukciji kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja sa poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Pančeva. Uskoro kreću radovi na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže JKP „Vodovod i kanalizacija“. U pitanju je prva faza radova i odnosi se na parnu stranu ulice. Sredstva su opredeljena i za uklanjanje divljih deponija. Iskoristila bih priliku da se zahvalim građanima na ukazanom poverenju i na strpljenju na prvom mestu što su čekali da se ovakva jedna investicija izvede, a drugo na saradnji i strpljenju u narednom periodu, jer će doći do zatvaranja ulica gde će se izvoditi Potamiški kolektor. Završetak svih radova se očekuje na proleće.

Aleksandar Radulović direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ je izjavio:

– Rok za završetak ovih radova je 180 dana. U tom periodu se podrazumeva izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 2.5 kilometara od Keja Radoja Dakića do Knićaninove ulice. Ova faza spaja prvu i drugu fazu koje su same za sebe funkcionalne celine i bile su puštene u rad. Sa ovom fazom dobijamo ceo kolektor, koji predstavnja veliko olakšanje u radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ i sigurnost za kanalizaciju celog grada. Mi sad možemo sa sigurnošću da tvrdimo da ukoliko dođe do havarije na starim kolektorima, možemo brzo da reagujemo i da prebacimo tok otpadnih voda na novi kolektor i to je velika stvar za grad. Sa ovim kolektorom dobijamo mogućnost da i severna sela Jabuku, Glogonj i Kačarevo, spojimo sa gradom, što se tiče kanalizacije i sa njihovom mrežom kanalizacije krenemo u ubrzan rad i razvijanje, kako bi i oni imali iste uslove rada i života kao i mi ovde u gradu. To sad ima jednu funkcionalnu celinu i mogućnost da se kompletno otpadna voda sprovodi do Luke Dunav gde je buduće mesto za postrojenje za preradu otpadnih voda. Koncepcija je velika i razvijena na nivou i trudimo se da tu koncepciju polako sprovodimo da bismo bili spremni kada budemo počeli da gradimo uređaj za preradu otpadnih voda, da grad sve svoje otpadne vode polako sabira prema Luci Dunav, gde je buduće mesto za novo postrojenje. Prva faza je bila finansirana od strane grada, grad je podigao kredit u vrednosti negde oko 275 miliona dinara. Ostatak dele grad i Pokrajina po pola. Znači grad je dao negde otprilike još 200 milion dinara i Pokrajina ukupno oko 200 miliona dinara, tako da je ukupna vrednost negde oko 700 miliona dinara, sve sa PDV-om.