Потамишки колектор фекалне канализације је капитална инвестиција, која се налази и у стратешким плановима развоја града, јер изградњом овог колектора, град добија квалитетну инфраструктуру, а ствара се и погодан пословни амбијент за привлачење инвеститора, јер је на тај начин Северна пословна зона, у коју је град са овом инвестицијом уложио око 3 милиона евра, комплетно опремљена.

Tраса колектора почиње на углу улица Книћанинове и Димитрија Туцовића, а затим иде улицама Димитрија Туцовића – Моше Пијаде – Трг Мученика – Светозара Милетића- Миладина Поповића – Кеј Радоја Дакића и завршава се испред ЦС Црвени Магацин. Пречници колектора целом трасом су Ø600, а укупна дужина 2.428 m. Уговорена вредност радова износи 147.859.980,00 динара без урачунатог ПДВ, Извођач радова је ,,Gradcom Build“ – Панчево као овлашћени представник групе понуђача и GP Finnet inženjering – Панчево и доо Градитељ – Нови Сад, као чланови групе понуђача.

Након завршетка радова стичу се и предуслови за евентуално прикључење на потамишки колектор и санитарних отпадних вода насељених места Качарево, Јабука и Глогоњ.

Покрајинска влада и Управа за капитална улагања испратиле су изградњу Потамишког колектора у све три фазе, што је омогућило опремање Северне пословне зоне и долазак немачке компаније ЗФ у Панчево и будућих инвеститора.

Овим поводом Маја Витман, градска менаџерка изјавила је:

– Град Панчево је у сарадњи са ЈКП „Водовод и канализација“ пре пар година стратешки дефинисао изузетно важан пројекат о изградњи Потамишког колектора од Северне пословне зоне до Луке Дунав. Овај пројекат је од великог значаја за даљи развој града Панчева, привредних субјеката који послују, гравитирају дуж Потамишког колектора и за становништво. Сам пројекат је препознат од стране Владе Републике Србије и Управе за капитална улагања. И друга и трећа фаза радова су суфинансиране у вредности од негде 50 одсто уговорених радова што је граду Панчеву од значаја због самог извора финансирања. Ефекти пројекта Потамишког колектора позитивно утичу и на подизање нивоа заштите животне средине, јер ће сви наши становници који гравитирају у потезу Потамишког колектора имати могућност да, уместо септичких јама како су до сад имали у својим двориштима, имају могућност прикључења на Потамишки колектор. Овим путем ће се ефикасно, ефективно, организовано и контролисано водити рачуна о одвођењу санитарних отпадних вода. Друга битна ствар јесте позитиван ефекат на привреду, отварање нових радних места, отварање нових зона за изградњу колективних стамбених објеката и стварање могућности за прилив средстава у буџет града Панчева. Ми смо веома задовољни да је уз добру сарадњу и подршку Покрајине кренула трећа фаза пројекта. Град Панчево је заједно са Покрајином по питању све три фазе радова обезбедио средства у вредности од око 700 милиона динара. Реализовани радови ће имати позитиван ефекат на даљи развој Панчева. Преко Управе за капитална улагања ускоро ће кренути и радови на завршној фази реконструкције отвореног спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“. Такође, поред Управе за капитална улагања од стране Покрајинске Владе, преко Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство издвојена су средства на реконструкцији каналске мреже у функцији одводњавања са пољопривредног земљишта на територији града Панчева. Ускоро крећу радови на изградњи секундарне канализационе мреже ЈКП „Водовод и канализација“. У питању је прва фаза радова и односи се на парну страну улице. Средства су опредељена и за уклањање дивљих депонија. Искористила бих прилику да се захвалим грађанима на указаном поверењу и на стрпљењу на првом месту што су чекали да се оваква једна инвестиција изведе, а друго на сарадњи и стрпљењу у наредном периоду, јер ће доћи до затварања улица где ће се изводити Потамишки колектор. Завршетак свих радова се очекује на пролеће.

Александар Радуловић директор ЈКП „Водовод и канализација“ је изјавио:

– Рок за завршетак ових радова је 180 дана. У том периоду се подразумева изградња фекалне канализације у дужини од 2.5 километара од Кеја Радоја Дакића до Книћанинове улице. Ова фаза спаја прву и другу фазу које су саме за себе функционалне целине и биле су пуштене у рад. Са овом фазом добијамо цео колектор, који представња велико олакшање у раду ЈКП „Водовод и канализација“ и сигурност за канализацију целог града. Ми сад можемо са сигурношћу да тврдимо да уколико дође до хаварије на старим колекторима, можемо брзо да реагујемо и да пребацимо ток отпадних вода на нови колектор и то је велика ствар за град. Са овим колектором добијамо могућност да и северна села Јабуку, Глогоњ и Качарево, спојимо са градом, што се тиче канализације и са њиховом мрежом канализације кренемо у убрзан рад и развијање, како би и они имали исте услове рада и живота као и ми овде у граду. То сад има једну функционалну целину и могућност да се комплетно отпадна вода спроводи до Луке Дунав где је будуће место за постројење за прераду отпадних вода. Концепција је велика и развијена на нивоу и трудимо се да ту концепцију полако спроводимо да бисмо били спремни када будемо почели да градимо уређај за прераду отпадних вода, да град све своје отпадне воде полако сабира према Луци Дунав, где је будуће место за ново постројење. Прва фаза је била финансирана од стране града, град је подигао кредит у вредности негде око 275 милиона динара. Остатак деле град и Покрајина по пола. Значи град је дао негде отприлике још 200 милион динара и Покрајина укупно око 200 милиона динара, тако да је укупна вредност негде око 700 милиона динара, све са ПДВ-ом.