Пројекат „Ванредне ситуације – Један проблем, више решења“, са којим је Град конкурисао на позиву прекограничне сарадње IPA INTERREG Румунија-Србија, препоручен је за финансирање након што је прошао сва три круга евалуације, при чему је високо оцењен са 82 поена.

Носилац пројекта „Ванредне ситуације – Један проблем, више решења“ (Emergency Situations, One Problem – Multiple Solutions – ESOPMS) је Општина Решица, а партнери су Град Панчево и Град Смедерево.

Укупна вредност пројекта је 1.988.345 евра, од чега је буџет Града Панчева 584.759 евра (ИПА грант је 497,045 евра, а остатак је суфинансирање Града).

Сврха пројекта је унапређење техничких услова у систему кишне канализације и подизање приправности за реаговање у случају поплава. Пројектом ће се решити неадекватан капацитет Црпне станице за кишну канализацију Црвени магацин – набавиће се и инсталирати пумпе двоструко већег капацитета, што би спречило плављење улица у близини Тамиша при високом водостају. Набавиће се, такође, мобилна пумпа са свом пратећом опремом, цистерна за пијаћу воду и заштитна одећа за волонтере из Црвнеог крста.
Пројектом су предвиђене су и обуке за волонтерске групе, акције подизања свести о понашању у ванредним ситуацијама међу средњошколцима и друге активности.

За Халу спортова, тј. пројекат „Енергетска ефикасност – Предуслов за боље животне средине у прекограничном региону Румунија-Србија“ (Energy Efficiency – The Premise of a Better Environment in Romania-Serbia Cross-Border Area), евалуациона комисија Програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија доделила je 90,5 бодова.

Водећи партнер на пројекту је Град Решица, а партнер је Град Панчево. Буџет пројекта је 1.353.167,55 евра, од чега је буџет града Панчева 792.776,25 евра (ИПА сноси 85% трошкова – 673.859,87 евра, суфинансирајући износ града Панчева 118.916,44).

Сврха пројекта је допринос енергетској ефикасности, коришћењу енергетске ефикасности и смањењу емисије гасова који производе ефекат стаклене баште. Очекивани резултат за град Панчево је унапређење изолације и система за грејање и хлађење Хале спортова, као и замена столарије. На овај начин ће се знатно смањити потрошња земног гаса и електричне енергије, енергенти чија производња загађује околину. Објекат тренутно има потрошњу енергије E’prim [kWh/m²] 224,36. Елаборат енергетске ефикасности је показао да ће након инвестиционих радова потрошња бити E’prim [kWh/m²] 113,38, што је уштеда од 50,53% енергије. На пројекту је предвиђено одржавање низ заједничких спортских догађаја у циљу подизања свести о важности енергетске ефикасности.