Према статистици за првих 6 месеци примене електронског система за грађевинске дозволе, град Панчево рангиран је као један од најефикаснијих градова, који спада у првих пет градова по ефикасности решавања захтева. У извештају Националне алијансе за локални економски развој – НАЛЕД, Панчево је истакнуто као позитиван пример и узор за друге градове са 90.16 % решених предмета.

Такође, Панчево, Стара Пазова, Рума, Инђија и Кула најуспешнији су војвођански градови и општине по постигнутим резултатима у домену локалног економског развоја у последњих десет година, показало је истраживање „Капацитети за ЛЕР у Војводини“, које је спровео НАЛЕД уз подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Извештај НАЛЕД-а, који је настао деценију након што су општине добиле већу одговорност за сопствени развој, за циљ је имао анализу административних, кадровских и техничких капацитета локалних самоуправа у Војводини за подршку постојећој привреди и привлачење инвестиција, а фокус је стављен на канцеларије за локални економски развој (КЛЕР) и њихову способност да се баве тим пословима.
Рангирањем је обухваћено 35 од 45 градова и општина које су учествовале у истраживању, а у Топ 10 ушли су и Пећинци, Сремска Митровица, Нови Бечеј, Суботица и Апатин. Највећи војвођански град Нови Сад је на 15. месту, Вршац је био за једну позицију бољи, Зрењанин се нашао на 19. месту, Беочин је заслужио 22. позицију док је Шид 24.

Истраживање показује да је оснивање и функционисање КЛЕР-а неопходан услов за успех у подстицању локалног економског развоја ако се користи заједно са другим инструментима као што су ефикасна администрација, електронска управа, улагање у инфраструктуру, транспарентна и подстицајна политика намета и др.

Град Панчево ради на томе да оствари још већи напредак у спровођењу процедуре и електронског система и постигне одличне резултате у погледу пружања услуга и стварања ефикасне администрације као предуслова за економски развој.

Zgrada Gradske uprave