Резултати гласања за пројекте у области туризма

PB glasanje

Грађани и грађанке Панчева су у понедељак 09. новембра у оквиру пројекта “Партиципативно буџетирање&рдqуо; гласали за један од четири предлога пројекта који ће бити финансиран из буџета града у 2016. години. Непосредно учешће грађана у процесу креирања буџета кроз овај пилот пројекат, који има за циљ да информише и едукује јавност о могућностима грађанске партиципације и успостави одрживе механизме за остварење такве могућности, програмски је за ову годину намењен пројектима који  се односе на унапређење туристичке понуде града.

Одзив грађанки и грађана Панчева је био добар и укупно је прикупљено 903 гласа, а ранг листа је по броју освојених гласова следећа:

1. Туристички брод града Панчева – 353 гласа
2. Развој културно-туристичких рута Панчева – 279 гласова
3. Обнова јавних сатова града Панчева – 194 гласа
4. Водичка служба – Туристички водич кроз Панчево – 77 гласова.

На основу резултата гласања и извештаја Тима за имплементацију пројекта, Градско веће града Панчева одлучиваће о планирању финансијских средстава за ову намену приликом израде буџета  за 2016. годину, о чему ће грађани и грађанке бити информисани, као и о даљим активностима на реализацији пројекта „Партиципативно буџетирање“.