У току 2018. године од стране Града Панчева постављена су три паметна стајалишта (испред Услужног центра у Улици генерала Петра Арачића, испред Националне службе за запошљавање и преко пута Националне службе за запошљавање, оба у Улици војводе Радомира Путника), уз подршку компаније Маднет из Панчева. Наведена компанија је донирала три 4g wi-fi рутера и обезбедила бесплатан интернет за све грађане који користе стајалиште.

Град Панчево је Буџетом града 2019. године издвојио средства за куповину још једног паметног аутобуског стајалишта. Паметно аутобуско стајалиште се напаја искључиво соларном енергијом која се складишти у батерији, а потом се користи за напајање: „LED“ расветног тела, „USB“ пуњача за мобилне уређаје и „WI-FI“ рутера.

У контакту са Друштвом за телекомуникације Астра телекомом д.о.о. из Београда, новим власником Маднет-а понуђено је слично партнерство и на новом пројекту. У питању је донација 4g wi-fi рутера и интернета за ново (четврто) паметно аутобуско стајалиште које је поставњено у Улици Моше Пијаде, преко пута бившег хотела Тамиш. Астра Телеком д.о.о. из Београда донирало је услугу бежичног преноса интернет сигнала на аутобуском стајалишту што ће омогућити грађанима Панчева бесплатно коришћење интернета приликом боравка на аутобуском стајалишту.

Tим поводом Катарина Бањаи, чланица Градског већа задужена за заштиту животне средине и одрживи развој је изјавила:

– Град Панчево наставља праксу постављања паметних аутобуских стајалишта у циљу даље промоције обновљивих извора енергије. Ово је четврто стајалиште које се напаја електричном енергијом искључиво из обновљивих извора енергије путем соларног панела. Уз помоћ чисте сунчеве енергије, грађани су у могућности да док чекају аутобус бесплатно допуне своје мобилне уређаје и да сурфују интернетом. Поред тога, стајалиште поседује и своју ЛЕД расвету.